X

COMMUNITY

2017

2017

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 บริษัท ดิจิตอล มีเดีย เอเชีย แปซิฟิค จำกัด โดย คุณโอซามุ โคจิมะ, ประธานบริษัท พร้อมทั้งตัวแทนพนักงานบริษัทฯ ได้มอบเงินและสิ่งของจำเป็น ให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิงบ้านราชาวดี จ.นนทบุรี และถือโอกาสนี้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กๆ อีกด้วย ซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขของทั้งผู้ให้และผู้รับ 

2016

2016

บริษัท ดิจิตอล มีเดีย เอเชีย แปซิฟิค จำกัด บริจาคเงินและสิ่งของจำเป็นให้กับ มูลนิธิเด็ก โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จ. กาญจนบุรี ในวันที่ 2 ตุลาคม 2559

2015

2015

บริษัท ดิจิตอล มีเดีย เอเชีย แปซิฟิค จำกัด เลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของ ณ บ้านประจวบโชค จ. ประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558

2014

2014

บริษัท ดิจิตอล มีเดีย เอเชีย แปซิฟิค จำกัด บริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านย่านอุดม จ. กระบี่ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2557

2013

2013

บริษัท ดิจิตอล มีเดีย เอเชีย แปซิฟิค จำกัด เลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของให้กับสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง) บ้านราชวดี จ. นนทบุรี ในวันที่ 25 ธันวาคม 2555

2012

2012

บริษัท ดิจิตอล มีเดีย เอเชีย แปซิฟิค จำกัด บริจาคสิ่งของที่จำเป็นให้กับสถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์ อ. บางละมุง จ. ชลบุรี

2011

2011

บริษัท ดิจิตอล มีเดีย เอเชีย แปซิฟิค จำกัด เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนปากกราน จ. พระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม พร้อมบริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวัน

2010

2010

บริษัท ดิจิตอล มีเดีย เอเชีย แปซิฟิค จำกัด เลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของ ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง) บ้านราชวดี จ. นนทบุรี

2009

2009

บริษัท ดิจิตอล มีเดีย เอเชีย แปซิฟิค จำกัด เลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของจำเป็น ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา บ้านราชวดี จ. นนทบุรี

2008

2008

บริษัท ดิจิตอล มีเดีย เอเชีย แปซิฟิค จำกัด บริจาคเครื่องเขียนและขนม พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ที่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า วัดโบสถ์วรดิตถ์ จ. อ่างทอง

Page 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last